Vi er Svanemerket

TS Trykk er et miljøvennlig trykkeri. Vi er stolte av at vi er Svanegodkjent med vårt unike Svanemerke. Det er bare trykkerier som oppfyller en rekke krav og er godkjent av Nordisk Miljømerking som kan trykke Svanemerket på sine trykksaker.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden. Merket ble opprettet av Nordisk Ministerråd for over 30 år siden og symboliserer trygghet og troverdighet.

TS Trykk svane

Hva betyr det at vi er Svanemerket?

Det at TS Trykk er Svanemerket betyr at vi er et miljøvennlig trykkeri.

Svanemerket handler om trykkeriets produksjon av trykksaker, og kan brukes i markedsføring av bedriften, samt settes på kundens trykksaker som et kvalitetsstempel. Et svanemerket trykkeri skal kun benytte papir som oppfyller svanemerkets krav til kopi- og trykkpapir. Dette omfatter hele linjen fra at trevirket kommer fra et bærekraftig skogbruk til strenge miljøkrav innenfor forurensning, kjemikalier og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Merket stiller strenge krav til de ulike kjemikaliene som benyttes i produksjonen, som for eksempel trykkfarger og renseprodukter. Merket stiller også krav til avfallshåndtering på trykkeriet.

Vi er stolte av å oppfylle kriteriene til å kunne benytte Svanemerket, og jobber hver dag for en bærekraftig og miljøvennlig produksjon.

Les mer om svanemerke-sertifiseringen her.

IMG_20200827_110806-
IMG_20200827_111358-
IMG_20200902_075427-
IMG_20200902_075618-